GENEL BİLGİLER

Türkçe Eğitimi Bölümü, Eğitim Fakültesi bünyesinde ilköğretim okullarının ikinci kademe sınıflarına Türkçe öğretmeni yetiştirmektedir. Türkçe Öğretmeni yetiştiren bölümün dersleri YÖK tarafından planlanmıştır.

Türkçe Öğretmenliği Programı'nın amacı, akademik ve mesleki açılardan bilimsel bakış açısına sahip, araştırmacı-eğitimci bir kimlik kazandırmak; onları Türkçe'ye her yönüyle hakim, "Türkçe öğretiminde yetkin ve nitelikli öğretmenler" olarak yetiştirmektir.

Türkçe Öğretmenliği Programı'na "sözel puan" türü ile öğrenci alınmaktadır.
Türkçe Öğretmenliği Programı'ndan mezun olan öğrenciler, Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı resmi ve özel ilköğretim okulları ile özel dershanelerde öğretmenlik yapabilecek, medya kuruluşlarında, yurt dışındaki eğitim ve kültür kurumlarında, arşiv ve müzelerde, Dünya Türkoloji merkezlerinde, Türk Cumhuriyetleri ile ilgili özel ve resmi kuruluşlarda çalışabilecek ve üniversitelerin ilgili bölümlerinde akademisyen olarak görev alabileceklerdir.

1. Bölümümüzün Tarihi Gelisimi

Bölümümüz (Türkçe Eğitimi / Türkçe öğretmenliği) Afyon Kocatepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanlığı’nın 06.15.2001 tarih ve 32 sayılı teklifi ve Afyon Kocatepe Üniversitesi’nin Yüksek Öğretim Kurulu’na 02.07.2001 tarih ve B.30.2.AKÜ.0.7.71.02.240-1945-2820 sayılı teklifi üzerine Yüksek öğretim Kurulu’nun 05.10.2001 tarih ve 22480 / 2014 sayılı kararıyla açılmıstır.

Bölümümüze ilk kez 2006-2007 öğretim yılı birinci yarıyılında Yüksek Öğretim Kurulu’nun 24.04.06 tarih ve 008775 / 1153 sayılı kararıyla 40 (kırk) öğrenci alınmıstır.

2. Bölümümüzün Yasal Yükümlülükleri


Bölümümüz ilköğretim okullarının ikinci kademesine “Türkçe Öğretmeni” yetistirmektedir.
Bölümümüzden mezun olan öğrenciler, Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı okulların dısında özel okullarda ve dersanelerde de Türkçe öğretmeni olarak görev yapacaklardır.
Bölümümüzde, Yüksek öğretim Kurulu’nun 2006-2007 Öğretim yılı birinci yarıyılından itibaren yürürlüğe koyduğu Eğitim Fakülteleri lisans programı uygulanmaktadır.